Dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych

Administratorami danych w rozumieniu § 4 nr 7 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) są firmy KRD Sicherheitstechnik GmbH, KRD Coatings GmbH, KRD Engineering & Service GmbH oraz KRD Luftfahrttechnik GmbH, wszystkie reprezentowane przez swoją dyrektor zarządzającą, Panią Beate Korinna Brammer, Vierlander Straße 2, 21502 Geesthacht, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spambotami! W celu wyświetlenia musi być włączony JavaScript!, telefon: 04152 8086-0, faks: 04152 8086-18. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w firmie to: Adres: Vierlander Straße 2, 21502 Geesthacht, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spambotami! W celu wyświetlenia musi być włączony JavaScript!

Gromadzenie i przechowywanie danych

Korzystanie z naszych stron internetowych możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. O ile na naszej stronie internetowej gromadzone są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to zawsze, o ile to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Podczas wywoływania naszej strony internetowej informacje są automatycznie przesyłane na serwer naszej strony internetowej przez przeglądarkę używaną na Państwa urządzeniu końcowym i zapisywane w tzw. „Logfile”. Poniższe informacje są gromadzone bez Państwa udziału i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia: Adres IP komputera wysyłającego zapytanie, data i godzina dostępu, nazwa i adres URL pobieranego pliku, strona internetowa, z której następuje dostęp (tzw. „Referrer-UR”), używana przeglądarka i, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy dostępu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej, do poprawy lub zwiększenia komfortu korzystania ze strony internetowej oraz do innych celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Przekazywanie danych

Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO przekazujemy Państwa dane stronom trzecim tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę; jeśli przekazanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przyjęcia, że ​​macie Państwo nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieprzekazywaniu swoich danych; jeśli istnieje prawny obowiązek przekazania i jeśli jest to prawnie dopuszczalne lub konieczne do realizacji stosunku umownego z Państwem.  

Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. pliki „cookie”. Są to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie wykorzystywane są do uproszczenia i przyspieszenia sterowania Państwa wizytą na stronie internetowej, jak również do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej. Nie wpływają ujemnie ani nie uszkadzają Państwa urządzenia końcowego. Nie dają nam również żadnej bezpośredniej wiedzy o Państwa tożsamości. Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do celów określonych przez prawo, aby chronić nasze uzasadnione interesy i interesy stron trzecich zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f RODO. Jeśli nie chcecie Państwo, aby nasza strona internetowa używała plików cookie na Państwa komputerze, można dezaktywować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki i wybrać ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywać informację, gdy pliki cookie będą używane na stronie internetowej. Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak oznaczać brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. 

Stosowanie i wykorzystywanie Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Strona internetowa „KRD Sicherheitstechnik GmbH, KRD Coatings GmbH, KRD Engineering & Service GmbH i KRD Luftfahrttechnik GmbH” korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, tj. pliki tekstowe, które zostają zapisane na komputerze użytkownika i które służą do analizy korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W celu ochrony Państwa danych wprowadziliśmy jednak na naszej stronie internetowej narzędzie do anonimizacji IP, dzięki któremu Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przesyłany pełen adres IP użytkownika i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, również w celu tworzenia raportów dotyczących obecności na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Zgodnie z informacją Google adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce można wykluczyć zapisywanie plików cookies; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Więcej informacji można znaleźć w: Polityka prywatności – Polityka prywatności i warunki użytkowania – Google.

Informacje dot. bezpieczeństwa i bezpieczeństwo danych

Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może nie być całkowicie bezpieczne. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Zwracamy również uwagę, że niezaszyfrowana komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej wiąże się z pewnymi zagrożeniami. W związku z tym wykluczamy odpowiedzialność za wiadomości pochodzące z niezaszyfrowanej transmisji. W przypadku niezaszyfrowanej transmisji wstępnej zakładamy zgodę na dalszą niezaszyfrowaną korespondencję elektroniczną. W ramach tej wizyty na stronie stosujemy uznane procedury bezpieczeństwa danych oraz odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. W ramach wizyty na stronie internetowej stosujemy tzw. procedurę „TLS” („Transport Layer Security”) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego używamy szyfrowania 128-bitowego. 

Prawa osób, których dotyczą dane

Mają Państwo prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do wniesienia skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, a także istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO, pod warunkiem że nie zostaną naruszone prawa i wolności innych osób (art. 15 RODO). Mają Państwo prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych i do uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO) oraz do niezwłocznego usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli kwestionujecie Państwo prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się Państwu ich usunięciu, a my nie potrzebujemy już danych, jednakże potrzebujecie ich Państwo do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania (art. 18 RODO). Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przesłania ich innemu administratorowi (art. 20 RODO). W każdej chwili możecie Państwo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO). Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, to zgodnie z art. 77 RODO mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym zazwyczaj jest organ nadzorczy w miejscu pobytu lub w miejscu pracy albo w miejscu siedziby firmy.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) zd. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub jeśli sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej (art. 21 RODO). W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spambotami! W celu wyświetlenia musi być włączony JavaScript! 

 

X